Vrtanje vrtin

Vrtina nam omogoča rabo podtalnice ali vgradnjo geosonde.

Nazaj

Vrtina se načrtuje glede na energijske potrebe obravnavanega objekta kot tudi danih hidrogeoloških pogojev na obravnavanem območju. Postopke vrtanja lahko razdelimo v posamezne faze.

 

1. Faza: Načrtovanje in pridobivanje potrebnih dovoljenj

Na osnovi analize pridobljenih hidroloških in geoloških podatkov obravnavanega področja ter energijskih zahtev objekta se obdelajo možnosti glede izkoriščanja posameznega toplotnega vira. Posamezne možnosti se ovrednotijo in predstavijo stranki. Glede na odločitev investitorja je izdelava morebiti potrebne projektne dokumentacije, vlog ter pridobivanje eventualno potrebnih dovoljenj za poseg izdelave vrtin.

 

2. Faza: Vrtanje vrtnin

Postopki vrtanja vrtine se razlikujejo glede na končni namen. Ponujamo izdelavo vrtin po sistemu obložnega vrtanja in sistemu dvojnega obložnega vrtanja. Sistem dvojnega obložnega vrtanja uporabljamo v kombinaciji s preventorjem, kar pomeni bistveno manjši vpliv vrtanja na neposredno bližino okolice. Vrtalna garnitura, opremljena s preventorjem nam omogoča odvajanje navrtanine in mulja iz vrtine, neposredno v zbirni zabojnik. Na ta način so posledice vrtanja omejene na minimum. Za potrebe vgradnje vertikalnih zemeljskih sond, pa izvajamo vrtanje vrtin v sklau s smernicami VDI.

 

3. Faza: Cevitev vrtine in čiščenje

Za potrebe izkoriščanja podzemnih voda nudimo vrtanje premerov, ki omogočajo končne cevitve vrtin od 114 do 168 mm, oz. cevitve uvodne kolone do 273 mm. Vgradnja cevi v izdelano vrtino se izvaja na osnovi analize rezultatov vrtanja in sproti odvzetih vzorcev navrtanine. Prav tako se na osnovi opravljene analize izvedejo morebitni dodatni ukrepi zoper vdora finih delcev v vrtino (izdelava zasipa, izdelava glinenega naboja, stabilizacija vrtine…). Čiščenje vrtine da vrtini končno funcijo. S kombinacijo batiranja in vtiskanja določenih količin zraka pod pritiskom se vrtina očisti in je pripravljena za uporabo.

 

4. Faza: Meritve

Po končanem vrtanju se izvedejo meritve izdatnosti vodonosnika. Z izvedbo črpalnega poskusa določimo lastnosti vodonosnika in izberemo potrebne parametre črpanja. Tako pridobljeni podatki so osnova za izdelavo dokumentacije potrebne za pridobitev vodnega dovoljenja.

Vrtina se načrtuje glede na energijske potrebe obravnavanega objekta kot tudi danih hidrogeoloških pogojev na obravnavanem območju. Postopke vrtanja lahko razdelimo v posamezne faze.

1. Faza: Načrtovanje in pridobivanje potrebnih dovoljenj

Na osnovi analize pridobljenih hidroloških in geoloških podatkov obravnavanega področja ter energijskih zahtev objekta se obdelajo možnosti glede izkoriščanja posameznega toplotnega vira. Posamezne možnosti se ovrednotijo in predstavijo stranki. Glede na odločitev investitorja je izdelava morebiti potrebne projektne dokumentacije, vlog ter pridobivanje eventualno potrebnih dovoljenj za poseg izdelave vrtin.

2. Faza: Vrtanje vrtnin

Postopki vrtanja vrtine se razlikujejo glede na končni namen. Ponujamo izdelavo vrtin po sistemu obložnega vrtanja in sistemu dvojnega obložnega vrtanja. Sistem dvojnega obložnega vrtanja uporabljamo v kombinaciji s preventorjem, kar pomeni bistveno manjši vpliv vrtanja na neposredno bližino okolice. Vrtalna garnitura, opremljena s preventorjem nam omogoča odvajanje navrtanine in mulja iz vrtine, neposredno v zbirni zabojnik. Na ta način so posledice vrtanja omejene na minimum. Za potrebe vgradnje vertikalnih zemeljskih sond, pa izvajamo vrtanje vrtin v sklau s smernicami VDI.

3. Faza: Cevitev vrtine in čiščenje

Za potrebe izkoriščanja podzemnih voda nudimo vrtanje premerov, ki omogočajo končne cevitve vrtin od 114 do 168 mm, oz. cevitve uvodne kolone do 273 mm. Vgradnja cevi v izdelano vrtino se izvaja na osnovi analize rezultatov vrtanja in sproti odvzetih vzorcev navrtanine. Prav tako se na osnovi opravljene analize izvedejo morebitni dodatni ukrepi zoper vdora finih delcev v vrtino (izdelava zasipa, izdelava glinenega naboja, stabilizacija vrtine…). Čiščenje vrtine da vrtini končno funcijo. S kombinacijo batiranja in vtiskanja določenih količin zraka pod pritiskom se vrtina očisti in je pripravljena za uporabo.

4. Faza: Meritve

Po končanem vrtanju se izvedejo meritve izdatnosti vodonosnika. Z izvedbo črpalnega poskusa določimo lastnosti vodonosnika in izberemo potrebne parametre črpanja. Tako pridobljeni podatki so osnova za izdelavo dokumentacije potrebne za pridobitev vodnega dovoljenja.

Raba podtalnice

Podzemno vodo lahko izkoristimo kot odličen toplotni vir za toplotno črpalko voda-voda.

Raziskovalno vrtanje

Če želi investitor izvrtati novo geotermalno vrtino, je treba raziskave in izvedbo tega projekta izvajati postopoma ter interdisciplinarno.

Vrtanje vrtin

Vrtina nam omogoča rabo podtalnice ali vgradnjo geosonde.

Geosonda

Sistem geosonda izkorišča geotermalno energijo s pomočjo vertikalnega zemeljskega kolektorja.

Toplotne črpalke

Toplotna črpalka izkorišča energijo sonca, ki se nahaja v zraku, vodi ali v zemlji.

Meritve

Z izvedbo črpalnega poskusa določimo lastnosti vodonosnika in izberemo potrebne parametre črpanja.

Kontaktirajte nas

Uradni podatki

Geotech d.o.o.
Opekarska ulica 16
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: SI42762197
MŠ: 3417867000
Več »