Toplotne črpalke

Toplotna črpalka izkorišča energijo sonca, ki se nahaja v zraku, vodi ali v zemlji.

Nazaj

Je ekološko najprijaznejši način pridobivanja energije saj nima negativnih vplivov na okolje. Sodi v sklop obnovljivih virov energije saj sonce konstantno skrbi za nove zaloge toplote.

S toplotno črpalko odvzemamo toploto okoliškemu zraku, vodi ali zemlji in z njo segrevamo vodo do temperature 55 °C ali več. Za pogon črpalke je potrebno vložiti 20 –30 % električne energije, ostalo energijo pa pridobimo iz okolice. Razmerje med vloženo električno energijo in pridobljeno toplotno energijo imenujemo grelno število. Večje grelno število pomeni večji prihranek.

Za ogrevanje s toplotnimi črpalkami so najprimernejši nizko temperaturni sistemi talno, stensko ali konvektorsko ogrevanje. Za zagotovitev optimalnega bivalnega ugodja pa je pomembna tudi ustrezna izoliranost objekta

 

Vrste toplotnih črpalk

Toplotna črpalka lahko pridobiva toploto iz zraka, vode ali zemlje. Odločimo se za tisti vir, ki nam je na razpolago in ki nam daje optimalno količino energije. Z energetskega stališča je najbolj zanimiva raba podtalnice če je le-ta na voljo v zadostni količini in dovolj kakovostna. Povprečna letna temperatura podtalnice je konstantno +10 ºC. To nam omogoča, da dosežemo grelna števila nad 5 in s tem najbolj učinkovito izrabo energije.

V primeru da podtalnica ni na voljo, imamo pa dovolj veliko površino zemlje ob objektu, se lahko odločimo za uporabo horizontalnega zemeljskega kolektorja ali vertikalne geosonde. S tem sistemom dosegamo grelna števila okoli 4, kar je še vedno zelo ugodno. Tretja možnost pa je raba okoliškega zraka kot vir toplote, kadar prej omenjene možnosti niso izvedljive. S tem sistemom dosegamo grelna števila okrog 3.

Toplotna črpalka izkorišča energijo sonca, ki se nahaja v zraku, vodi ali v zemlji. Je ekološko najprijaznejši način pridobivanja energije saj nima negativnih vplivov na okolje. Sodi v sklop obnovljivih virov energije saj sonce konstantno skrbi za nove zaloge toplote.

S toplotno črpalko odvzemamo toploto okoliškemu zraku, vodi ali zemlji in z njo segrevamo vodo do temperature 55 °C ali več. Za pogon črpalke je potrebno vložiti 20 –30 % električne energije, ostalo energijo pa pridobimo iz okolice. Razmerje med vloženo električno energijo in pridobljeno toplotno energijo imenujemo grelno število. Večje grelno število pomeni večji prihranek.

Za ogrevanje s toplotnimi črpalkami so najprimernejši nizko temperaturni sistemi talno, stensko ali konvektorsko ogrevanje. Za zagotovitev optimalnega bivalnega ugodja pa je pomembna tudi ustrezna izoliranost objekta

Vrste toplotnih črpalk

Toplotna črpalka lahko pridobiva toploto iz zraka, vode ali zemlje. Odločimo se za tisti vir, ki nam je na razpolago in ki nam daje optimalno količino energije. Z energetskega stališča je najbolj zanimiva raba podtalnice če je le-ta na voljo v zadostni količini in dovolj kakovostna. Povprečna letna temperatura podtalnice je konstantno +10 ºC. To nam omogoča, da dosežemo grelna števila nad 5 in s tem najbolj učinkovito izrabo energije.

V primeru da podtalnica ni na voljo, imamo pa dovolj veliko površino zemlje ob objektu, se lahko odločimo za uporabo horizontalnega zemeljskega kolektorja ali vertikalne geosonde. S tem sistemom dosegamo grelna števila okoli 4, kar je še vedno zelo ugodno. Tretja možnost pa je raba okoliškega zraka kot vir toplote, kadar prej omenjene možnosti niso izvedljive. S tem sistemom dosegamo grelna števila okrog 3.

Raba podtalnice

Podzemno vodo lahko izkoristimo kot odličen toplotni vir za toplotno črpalko voda-voda.

Raziskovalno vrtanje

Če želi investitor izvrtati novo geotermalno vrtino, je treba raziskave in izvedbo tega projekta izvajati postopoma ter interdisciplinarno.

Vrtanje vrtin

Vrtina nam omogoča rabo podtalnice ali vgradnjo geosonde.

Geosonda

Sistem geosonda izkorišča geotermalno energijo s pomočjo vertikalnega zemeljskega kolektorja.

Toplotne črpalke

Toplotna črpalka izkorišča energijo sonca, ki se nahaja v zraku, vodi ali v zemlji.

Meritve

Z izvedbo črpalnega poskusa določimo lastnosti vodonosnika in izberemo potrebne parametre črpanja.

Kontaktirajte nas

Uradni podatki

Geotech d.o.o.
Opekarska ulica 16
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: SI42762197
MŠ: 3417867000
Več »