Meritve

Z izvedbo črpalnega poskusa določimo lastnosti vodonosnika in izberemo potrebne parametre črpanja.

Nazaj

Po končanem vrtanju se izvedejo meritve izdatnosti vodonosnika. Z izvedbo črpalnega poskusa določimo lastnosti vodonosnika in izberemo potrebne parametre črpanja. Tako pridobljeni podatki so osnova za izdelavo dokumentacije potrebne za pridobitev vodnega dovoljenja. 

Naše toplotne črpalke imajo najvišji možen rang merjenja temperatur in izkoristkov toplotne energije. Toplotne črpalke so povezave na informacijski center, kjer beležijo vse podatke tudi na letni osnovi. Tako vam lahko zagotovimo nemoteno delovanje vašega toplotnega sistema. Sistem elektronsko uravnavamo na osnovi pridobljenih podatkov, s tem vam strošek ogrevanja dodatno zmanjšamo.

Raba podtalnice

Podzemno vodo lahko izkoristimo kot odličen toplotni vir za toplotno črpalko voda-voda.

Raziskovalno vrtanje

Če želi investitor izvrtati novo geotermalno vrtino, je treba raziskave in izvedbo tega projekta izvajati postopoma ter interdisciplinarno.

Vrtanje vrtin

Vrtina nam omogoča rabo podtalnice ali vgradnjo geosonde.

Geosonda

Sistem geosonda izkorišča geotermalno energijo s pomočjo vertikalnega zemeljskega kolektorja.

Toplotne črpalke

Toplotna črpalka izkorišča energijo sonca, ki se nahaja v zraku, vodi ali v zemlji.

Meritve

Z izvedbo črpalnega poskusa določimo lastnosti vodonosnika in izberemo potrebne parametre črpanja.

Kontaktirajte nas

Uradni podatki

Geotech d.o.o.
Opekarska ulica 16
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: SI42762197
MŠ: 3417867000
Več »