Javni razpis RRI 2

Konzorcij podjetij VGP d.o.o., in Geotech d.o.o. se je uspešno prijavil na JAVNI RAZPIS »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2« s projektom VISOKO UČINKOVITA TOPLOTNA ČRPALKA S TREMI VIRI »VU-TČ-3V«.

Rezultat projekta bo nov proizvod – tehnološki sistema z novo tehnologijo (uporaba patenta Univerze v Mariboru v prijavi št. P-201600123) povečanja energetskega izkoristka primarnega goriva s kogeneracijo (SPTE) in izrabo nizkotemperaturnih obnovljivih virov (delež do 50 %) energije za visokotemperaturno ogrevanje zgradb. S kombinacijo SPTE in TČ dosegamo visoke izkoristke, ustrezen delež obnovljivega vira in avtonomijo zgradbe z lastno proizvodnjo električne energije, ki omogoča tako oskrbo z električno energijo kakor delovanje ogrevanja.

Izdelek VU-TČ-3V omogoča rešitev problema delovanja TČ pri visokem COP in s tem doseganja visokih izkoristkov v vseh letnih in vremenskih razmerah ob uporabi do 50 % obnovljivih virov. Razen tega uporaba kogeneracije (elektrike in toplote – SPTE) omogoča tudi avtonomno napajanje zgradb ali njenih delov z električno energijo in tudi ogrevanje (ob izpadu električne energije). To je zlasti pomembno za zgradbe kot so bolnice, šole, vrtci ipd. Iz tega izhaja tudi priložnost za nudenje novega proizvoda na trg, ki bo ob konkurenčni ceni (konkurenčna in ekonomična cena investicije) omogočal izpolnjevanje tako okoljskih zahtev (uvedba deleža obnovljivega vira toplote) kakor ekonomiko obratovanja z dovolj nizkimi stroški (visok COP).

Skupna vrednost projekta znaša 562.488,50 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 533.403,50 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 186.168,52 EUR. Vrednost lastnega vložka, obeh konzorcijskih partnerjev, znaša 376.319,98 EUR.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Datoteke

Kontaktirajte nas

Uradni podatki

Geotech d.o.o.
Opekarska ulica 16
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: SI42762197
MŠ: 3417867000
Več »