Reference

V času našega obstoja smo uspešno zaključili več kot 150 projektov, naše delo je bilo opravljeno strokovno in kvalitetno. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj naših del.

Objekti v Desterniku

Objekti v Desterniku

V sklopu javno zasebnega partnerstva smo objekte osnovne šole, kulturnega doma in zdravstvenega doma Destrnik opremili z vertikalnim zemeljskim kolektorjem -geosondo. Sistem smo povezali v celoto – geotermalno polje ter ga priklopili na naše toplotne črpalke Geopower.

Gostilna pri Jerneju

Gostilna pri Jerneju

V gostilni pri Jerneju Šentjernej smo naredili več vrtin, katere smo opremili z vertikalnim zemeljskim kolektorjem – geosondo. Sistem smo povezali v celoto, t.i. geotermalno polje, ter ga priklopili na naše toplotne črpalke Geopower. Z oddaljenim sistemom upravljanja vodimo toplotno postajo, klimatizacijo prostorov, tako ogrevanja kot hlajenja na daljavo.

URI Soča

URI Soča

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu – Soča smo v notranjih kletnih prostorih uporabili razdelilno baterijo, ki je namenjena povezavi dveh ali več Geotech sond v enoten sistem.

HE Krško

HE Krško

Sodelovali smo tudi pri izgradnji HE Brežice, za katero smo izvrtali več 10 kontrolnih vrtin. Prav tako smo za družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi d. o. o. v letu 2016 očistili in pripravili več kot 60 piezometerskih vrtin za potrebe vgradnje merilne opreme.

HE Brežice

HE Brežice

Sodelovali smo tudi pri izgradnji HE Brežice, za katero smo izvrtali več 10 kontrolnih vrtin. Prav tako smo za družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi d. o. o. v letu 2016 očistili in pripravili preko 60 piezometerskih vrtin za potrebe vgradnje merilne opreme.

Dom upokojencev Muretinci

Dom upokojencev Muretinci

V domu upokojencev Muretinci smo naredili vrtine voda-voda. Z našim toplotnim sistemom Geopower sedaj ogrevamo stare in nove prostore. Prav tako smo poskrbeli za ogrevanje sanitarne vode.

Vrtec Mavrica Brežice

Vrtec Mavrica Brežice

V vrtcu Mavrica Brežice smo naredili več vrtin, ki smo jih opremili z vertikalnim zemeljskim kolektorjem – geosondo.

Kontaktirajte nas

Uradni podatki

Geotech d.o.o.
Opekarska ulica 16
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: SI42762197
MŠ: 3417867000
Več »