Raba podtalnice

Podzemno vodo lahko izkoristimo kot odličen toplotni vir za toplotno črpalko voda-voda.

Nazaj

Raba podzemne vode ali tudi podtalnice za potrebe ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko je optimalna, če se na zemljišču, kjer stoji zgradba, podtalnica ne nahaja globlje od 20 do 40 metrov. S tem je zagotovljeno, da bo energija potrebna za dvig podzemne vode minimalna, glede na pridobljeno toplotno energijo. Pomembno je, da je voda na razpolago v zadostnih količinah in da je struktura tal primerna. Posebno pozornost je pri vsem tem potrebno nameniti temu, da je vode zadosti tudi v sušnem obdobju. Običajno so najprimernejši vodonosniki za rabo podtalnice plitvi in odprti vodonosniki, v peščenih ter prodnih naplavinah.

 

Za enodružinsko hišo s toplotnimi potrebami med 12 do 15 kW, potrebujemo približno 2,5 m3/h konstatnega pretoka podzemne vode. Seveda pa si je potrebno pred rabo podtalnice pridobiti dovoljenje pristojnega organa za njeno rabo. Da ugotovimo, če količina vode ustreza vsem zahtevam, priporočamo izvedbo potrebnih meritev pretoka, temperature ter kemijskih in fizikalnih lastnosti podzemne vode.

 

Bistven dejavnik za odločitev za rabo podtalnice je vsekakor kvaliteta vode. Pogosto je potrebno pridobiti analizo vode, ki nam da informacijo o tem, kateri materiali so najprimernejši za izdelavo uparjalnika toplotne črpalke. Razen tega se, s pomočjo določanja prisotnosti železa in mangana, ocenijo potencialne nevarnosti črpalne vrtine. Na podlagi vseh potrebnih raziskav in analiz se izdela potrebna dokumentacija in pridobi dovoljenje od pristojnih institucij za rabo podtalnice. Izvedbo vrtine in vodnjaka lahko izvede samo podjetje, ki je za to pristojno.

Podzemno vodo lahko izkoristimo kot odličen toplotni vir za toplotno črpalko voda-voda. raba podzemne vode ali tudi podtalnice za potrebe ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko je optimalna, če se na zemljišču, kjer stoji zgradba, podtalnica ne nahaja globlje od 20 do 40 metrov. S tem je zagotovljeno, da bo energija potrebna za dvig podzemne vode minimalna, glede na pridobljeno toplotno energijo. Pomembno je, da je voda na razpolago v zadostnih količinah in da je struktura tal primerna. Posebno pozornost je pri vsem tem potrebno nameniti temu, da je vode zadosti tudi v sušnem obdobju. Običajno so najprimernejši vodonosniki za rabo podtalnice plitvi in odprti vodonosniki, v peščenih ter prodnih naplavinah.

Za enodružinsko hišo s toplotnimi potrebami med 12 do 15 kW, potrebujemo približno 2,5 m3/h konstatnega pretoka podzemne vode. Seveda pa si je potrebno pred rabo podtalnice pridobiti dovoljenje pristojnega organa za njeno rabo. Da ugotovimo, če količina vode ustreza vsem zahtevam, priporočamo izvedbo potrebnih meritev pretoka, temperature ter kemijskih in fizikalnih lastnosti podzemne vode.

Bistven dejavnik za odločitev za rabo podtalnice je vsekakor kvaliteta vode. Pogosto je potrebno pridobiti analizo vode, ki nam da informacijo o tem, kateri materiali so najprimernejši za izdelavo uparjalnika toplotne črpalke. Razen tega se, s pomočjo določanja prisotnosti železa in mangana, ocenijo potencialne nevarnosti črpalne vrtine. Na podlagi vseh potrebnih raziskav in analiz se izdela potrebna dokumentacija in pridobi dovoljenje od pristojnih institucij za rabo podtalnice. Izvedbo vrtine in vodnjaka lahko izvede samo podjetje, ki je za to pristojno.

Za dvig podzemne vode od vrtine do toplotne črpalke se praviloma uporabljajo potopne črpalke. Za uporabo do maksimalne globine 6 m lahko uporabimo tudi centrifugalno črpalko , ki jo vgradimo nad površino zemlje. Mere potopne črpalke prilagodimo glede na velikost toplotne črpalke in potrebno količino volumskega pretoka vode. Določanje črpalne višine je odvisno od tlačnih izgub toplotne črpalke, cevne instalacije, od vgrajenih armatur, kakor tudi od višinskega razmerja med nivojem podtalnice in nivojem toplotne črpalke.

Raba podtalnice

Podzemno vodo lahko izkoristimo kot odličen toplotni vir za toplotno črpalko voda-voda.

Raziskovalno vrtanje

Če želi investitor izvrtati novo geotermalno vrtino, je treba raziskave in izvedbo tega projekta izvajati postopoma ter interdisciplinarno.

Vrtanje vrtin

Vrtina nam omogoča rabo podtalnice ali vgradnjo geosonde.

Geosonda

Sistem geosonda izkorišča geotermalno energijo s pomočjo vertikalnega zemeljskega kolektorja.

Toplotne črpalke

Toplotna črpalka izkorišča energijo sonca, ki se nahaja v zraku, vodi ali v zemlji.

Meritve

Z izvedbo črpalnega poskusa določimo lastnosti vodonosnika in izberemo potrebne parametre črpanja.

Kontaktirajte nas

Uradni podatki

Geotech d.o.o.
Opekarska ulica 16
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: SI42762197
MŠ: 3417867000
Več »