Od vrtine do toplotne črpalke

Reference

 • Vrtec Mavrica Brežice  V vrtcu Mavrica Brežice, smo naredili več vrtin, katere smo opremili z vertikalnim zemeljskim kolektorjem, t.i. Geosonda. Sistem smo povezali v celoto, t.i. geotermalno polje ter ga priklopili na naše toplotne črpalke Geopower. Z oddaljenim sistemom upravljanja, vodimo toplotno postajo, klimatizacijo prostorov, tako ogrevanja, kot hlajenja na daljavo. Kotlovnica objekta z vgrajeno opremo, je sestavljena na način, da je tudi v primeru izpada katerega od virov ogrevanja, zagotovljeno nemoteno ogrevanje.

 • Dom upokojencev Muretinci  V domu upokojencev Muretinci, smo naredili vrtine Voda-Voda. Z našim toplotnim sistemom Geopower sedaj ogrevamo stare in nove prostore. Prav tako smo poskrbeli za ogrevanje sanitarne vode.

 • Objekti v Destrniku  V sklopu javno zasebnega partnerstva, smo objekte osnovne šole, kulturnega doma in zdravstvenega doma Destrnik, opremili z vertikalnim zemeljskim kolektorjem, t.i. Geosonda. Sistem smo povezali v celoto, t.i. geotermalno polje ter ga priklopili na naše toplotne črpalke Geopower.

 • Gostilna pri Jerneju  V gostilni pri Jerneju Šentjernej smo naredili več vrtin, katere smo opremili z vertikalnim zemeljskim kolektorjem, t.i. Geosonda. Sistem smo povezali v celoto, t.i. geotermalno polje ter ga priklopili na naše toplotne črpalke Geopower. Z oddaljenim sistemom upravljanja, vodimo toplotno postajo, klimatizacijo prostorov, tako ogrevanja, kot hlajenja na daljavo.

  Preverite njihovo ponudbo na povezavi tukaj:Gostilna pri Jerneju

 • URI Soča  Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu – Soča smo v notranjih kletnih prostorih uporabili razdelilno baterijo, ki je namenjena za povezavo dveh ali več Geotech sond v enoten sistem.

 • HESS d.o.o.  Sodelovali smo tudi pri izgradnji HE Brežice, za katero smo izvrtali več 10 kontrolnih vrtin. Prav tako smo za družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. v letu 2016 očistili in pripravili preko 60 piezometerskih vrtin za potrebe vgradnje merilne opreme.

 • Tehnološki park Maribor  Kot podizvajalci velikemu gradbenemu podjetju Strabag, smo sodelovali pri izgradnji ter energetski sanaciji dozidave k objektu IZUM (Javni zavod Institut informacijskih znanosti).

 • Osnovna šola Majšperk  V javnem zavodu Osnovna šola Majšperk smo zavrtali več vrtin za geosondo. Priklopili smo ogrevanje na našo toplotno črpalko Geopower in priklopili Klimat na sistem. 

 • Slovenske železnice  Prisotni smo pri vzdrževalnih delih na voznem omrežju Slovenskih železnic

 • Gostilna pension Les  V gostilni pension Les smo objekt pokrili z geotermalnim poljem. Narejeno je bilo več vrtin za vertikalni zemeljski kolektor, t.i. Geosondo. Postavili smo kotlovnico ter priklopili toplotno črpalko Weissman.

  Preverite njihovo ponudbo na povezavi tukaj: Gostilna pension Les

 • Hotel Splavar  Vrtine za geosondo, toplotno ogrevanje z Viessmann toplotno črpalko...

  Preverite njihovo ponudbo na povezavi tukaj:Hotel Splavar

 • Prelivno polje NEK • Sidranje konstrukcij ter nestabilnih pobočij  Postopek sidranja uporabljamo za varovanje nestabilnih pobočij ali konstrukcij, ki so v kamninah in zemljinah. Sidra so eden glavnih nosilnih gradbenih elementov, ki prenesejo natezno silo s sidrane gradbene konstrukcije v tla ali steno. S tem dosežemo stabilizacijo pobočja ali konstrukcije brez pomikov sidranega objekta.

 • ELES d.o.o. - RPT Podlog • MARK METAL, d.o.o. • AREX d.o.o. Šentjernej • Premogovnik Velenje d.d. • HE Mokrice - raziskave • Posedanje večstanovanjske hiše  Posedanje večstanovanjske hiše v Kopru smo rešili z 44 piloti, 7 metrov globoko.

 • Stanovanjska hiša Šentjernej  Z vrtino Zemlja - Voda, v zemljo spustimo Geosondo do 150m globine tudi za vašo hišo. 

 • Stanovanjska hiša Ajdovščina  Na ključ? Pri nas poskrbimo za kompletno izvedbo vrtine in postavitve toplotnega ogrevanja!

 • Plečnikova hiša • Nacionalni nogometni center Brdo - NZS  Za večnamenski športni objekt Nacionalnega nogometnega centra Brdo smo zavrtali 14 vrtin za geosondo.

 • Vrtec Kostanjevica • Vrtec Podpeč • Vrtec Smrkci Zagorje • Kulturni dom Zagorje • Grad Forma Viva  V gradu Forma Viva smo za naročnika pripravili vzorce za raziskavo tal.

Poglej vse | Strani:

GeoTech
Opekarska ulica 16
SI - 8250 Brežice
Slovenija, EU

Povpraševanje

Za hitra vprašanja smo vedno dosegljivi na brezplačni številki 080 72 87