Od vrtine do toplotne črpalke

Raziskave

Poglej vse | Strani:

V primeru, da so potrebne raziskave na več različnih področjih za različne namene, lahko pripravimo vzorce plasti tal na različni globini.

Do sedaj smo pripravili vzorce za geološko-geomehanske preiskave za izvedbo, rekonstrukcijo in sanacijo cest in drugih infrastruktur, kot so železnice, plinovodi, predori in viadukti. Prisotni smo bili tudi pri preizkavah za izvedbo energetskih objektov v hidroelektrarnah, v Jedrski elektrarni Krško, na manjši vetrni elektrarni, v Premogovniku Velenje, ter v termoelektrarni Brestanica. Naredili smo že več geo preizkav za osebne objekte, objekte visokih gradenj, večstanovanjske objekte, ter poslovne stavbe.

Vrtine za geološko geomehanske potrebe se lahko uporabijo za preprečevanje naravnih nesreč, kot so plazovi, razni podori in usadi.

Največkrat smo prisotni za ugotovitev stanja podzemne vode, za vrtine namenjene uporabi podtalnice, kot so vodnjaki itd.


GeoTech
Opekarska ulica 16
SI - 8250 Brežice
Slovenija, EU

Povpraševanje

Za hitra vprašanja smo vedno dosegljivi na brezplačni številki 080 72 87