Od vrtine do toplotne črpalke

Raba podtalnice

Podzemno vodo lahko izkoristimo kot odličen toplotni vir za toplotno črpalko voda-voda. Uporaba podzemne vode ali tudi podtalnice za potrebe ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko je optimalna, če se na zemljišču, kjer stoji zgradba, podtalnica ne nahaja globlje od 20 do 40m. S tem je zagotovljeno, da bo energija potrebna za dvig podzemne vode minimalna, napram pridobljeni toplotni energiji. Pomembno je, da je voda na razpolago v zadostnih količinah in, da je struktura tal primerna. Posebno pozornost je pri vsem tem potrebno nameniti temu, da je vode zadosti tudi v sušnem obdobju. Običajno najprimernejši vodonosniki za rabo podtalnice so plitvi odprti vodonosniki v peščenih in prodnih naplavinah.

Za enodružinsko hišo s toplotnimi potrebami med 12 do 15 kW, potrebujemo konstatnega pretoka podzemne vode ca. 2,5 m3/h. Seveda pa si je potrebno pred uporabo podtalnice pridobiti, od pristojnega organa, dovoljenje za njeno uporabo. Da ugotovimo, če količina vode ustreza vsem zahtevam, priporočamo izvedbo potrebnih meritev pretoka, temperature, kemijskih in fizikalnih lastnosti podzemne vode.

Bistven dejavnik za odločitev za uporabo podtalnice je vsekakor kvaliteta vode. Pogosto je potrebno pridobiti analizo vode, ki nam da informacijo o tem, kateri materiali so najprimernejši za izdelavo uparjalnika toplotne črpalke. Razen tega se, s pomočjo določanja prisotnosti železa in mangana ocenijo potencialne nevarnosti črpalne vrtine. Na podlagi vseh potrebnih raziskav in analiz se izdela potrebna dokumentacija in pridobi dovoljenje od pristojnih institucij za uporabo podtalnice. Izvedbo vrtine in vodnjaka lahko izvede samo za to pristojno podjetje.

Za dvig podzemne vode iz vrtine do toplotne črpalke, se praviloma uporabljajo potopne črpalke. Za uporabo do maksimalne globine 6 m lahko uporabimo tudi centrifugalno črpalko , ki jo vgradimo nad površino zemlje. Potopno črpalko dimenzioniramo glede na velikost toplotne črpalke in potrebno količino volumskega pretoka vode. Določanje črpalne višine je odvisno od tlačnih izgub toplotne črpalke, cevne instalacije, od vgrajenih armatur, kakor tudi od višinskega razmerja, med nivojem podtalnice in nivojem toplotne črpalke.

 


GeoTech
Opekarska ulica 16
SI - 8250 Brežice
Slovenija, EU

Povpraševanje

Za hitra vprašanja smo vedno dosegljivi na brezplačni številki 080 72 87