Od vrtine do toplotne črpalke

Pogosta vprašanja

Koliko približno stane sistem ogrevanja s pomočjo toplotne črpalke za individualno hišo?

Cena sistema je odvisna tako od izbora opreme, ki se bo vgradila v toplotno postajo, načina regulacije, krmiljenja, kot tudi od izbora toplotnega vira za potrebe toplotne črpalke. Ta pa je odvisen na eni strani od Vaših želja ter od naravno danih hidrogeoloških pogojev.
N.pr. da na obravnavanem področju obstaja možnost izkoriščanja podtalnice na globini ca. 20m, znaša strošek postavitve osnovnega sistema, (ki zajema dobavo in vgradnjo TČ, zalogovnika 300 l, bojlerja 100 l povezanega z osnovno regulacijo) od ca. 12.000 € dalje.

Ali je možno zamenjati obstoječe ogrevanje z ogrevanjem s toplotno črpalko?

Seveda! S tem, da je potrebno pregledati obstoječi sistem, toplotne potrebe objekta in na tej osnovi predlagati bodisi ustrezno nadgradnjo obstoječega sistema ali zamenjavo.

Kako ugotovimo če imamo na zemljišču vodni vir primeren za ogrevanje s pomočjo izrabe podtalnice?

Obrnete se na nas! Pošljite nam osnovne podatke o zemljišču (parcelna št.,) in okvirne podatke o objektu ( ogrevalna površina, izhodna moč TČ, …..). Na osnovi pregleda obstoječih hidrogeoloških podatkov obravnavanega področja, lahko damo prvo oceno o možnostih izrabe energije podzemne vode.

Ali je mogoče toplotno črpalko voda voda priklopiti na obstoječ visoko temperaturni ogrevalni sistem?

Možno! Ob tem je potrebno predhodno pregledati obstoječ sistem z namenom optimizacije.

Koliko časa traja od naročila do končane izvedbe ogrevanja s pomočjo toplotne črpalke?

Samo vgradnjo opreme v toplotno postajo, Vam izdelamo v roku 1 do 3dni, če je le ta na zalogi. V ta čas niso všteti potrebni ukrepi za zagotovitev toplotnega vira za toplotno črpalko (vrtanje vrtin za geosondo, vrtanje črpalne vrtine, pridobivanje dovoljenj…).
Po naših izkušnjah je trajanje izvedbe kompletnega projekta od odločitve do končne izvedbe, med 1 do 3 mesece.

Kolikšna je življenjska doba geosonde in kakšno vzdrževanje potrebuje?

Prve geosonde, ki so bile vgrajene v Avstriji in v Švici v 70 letih, še vedno obratujejo. Tudi življenjska doba naših geosond, izdelanih iz PE RC znaša ca. 50 let in ob pravilnem dimezioniranju sistema ter pravilni vgradnji, ne potrebuje posebnega vzdrževanja.

V čem je prednost geosonde pred horizontalnim kolektorjem?

Najprej je potrebno pojasniti, da gre v primeru horizontanega kolektorja, za izkoriščanje energije sonca, akumulirane v zgornjih plasteh zemlje. Zato je posledično občutljiv na temperaturna nihanja bodisi pozimi, ko shranjeno energijo v zemlji porabljamo (ga ohlajamo) ali poleti, ko se energija shranjuje (se segreva).
S pomočjo izdelane geosonde pa izkoriščamo zemljino toploto (geotermično energijo), ki je razporejena po kamninah in podzemnih tekočinah.

Kako se določi potrebna globina geosond?

Na osnovi pregleda geoloških in hidrogeoloških podatkov obravnavanega območja, naredimo izračun geotermičnega potenciala in dobimo skupno potrebno količino geosond.
Glede na razpoložljiv prostor, predviden potek geoloških plasti in tehnične zmožnosti opreme se določi predvidena optimalna globina geosond, ki znaša v povprečju od 80 do 150m.

Kakšna je ekonomska upravičenost naložbe v izkoriščanje geotermičnega vira?

Glede na dosedanje izkušnje se najhitreje povrnejo investicije pri novogradnji. Pri enodružinskih stavbah se sistem toplotne črpalke ne glede na toplotni vir povrne prej kot v petih letih.


GeoTech
Opekarska ulica 16
SI - 8250 Brežice
Slovenija, EU

Povpraševanje

Za hitra vprašanja smo vedno dosegljivi na brezplačni številki 080 72 87